Κανονισμός λειτουργίας

Υπεύθυνος τομέα- θεματικής ενότητας

 Θετικών Επιστημών
• Θεωρητικών Επιστημών
• Οικονομικών Επιστημών

Πληροφορεί τους καθηγητές για κάθε αλλαγή στον αντίστοιχο τομέα, είναι υπεύθυνος στο να ενημερώνει και να ενημερώνεται για κάθε θέμα που προκύπτει στους τομείς αυτούς, καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό των ωρών σε κάθε μάθημα όπως και για το ωρολόγιο πρόγραμμα των καθηγητών.

Υπεύθυνος μαθήματος

Καθορίζει την ύλη του μαθήματος με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου και τις ανάγκες της τρέχουσας τάξης αλλά και των επόμενων τάξεων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ροή της ύλης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα θέματα αυτά.

Υπεύθυνος Τμήματος

Είναι υποχρεωμένος, να ενημερώνεται κάθε βδομάδα για την πορεία των μαθητών, να τηρεί απουσιολόγιο, παρουσιολόγιο διαγωνισμάτων και να ενημερώνει τους γονείς για τις επιδόσεις και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Αποτελεί επίσης το συνδετικό κρίκο μεταξύ μαθητών, γονέων και διεύθυνσης.

On line αίτηση εγγραφής

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης για εσάς.