• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017
Αρχική Υπολογισμός μορίων Γενικό Λύκειο
1 Ανθρωπιστικών σπουδών
2 Θετικών σπουδών
3 Σπουδών οικονομίας και πληροφορικής
4 Θεωρητική Κατεύθυνση (Παλιό σύστημα)
5 Θετική Κατεύθυνση (Παλιό σύστημα)
6 Τεχνολογική Κατεύθυνση - Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής (Παλιό σύστημα)
7 Τεχνολογική Κατεύθυνση - Κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών (Παλιό σύστημα)