Συνεργασία με ψυχολόγο

To φροντιστήριο Ορόσημο σε συνεργασία με ειδικό ψυχολόγο προσφέρει στους μαθητές υποστήριξη σε θέματα άγχους, δυσκολίας επιλογών, μαθησιακών προβλημάτων κλπ.